| Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów | Oddział Informacji Naukowej i Bibliografii | Oddział Magazynów i Konserwacji Zbiorów |
| Oddział Opracowania Zbiorów | Oddział Udostępniania Zbiorów | Samodzielne Stanowisko d/s Bibliotek Sieci | Wypożyczalnia międzybiblioteczna| Biblioteka Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu| Biblioteka Sztuk Muzycznych| Biblioteka Nauk Prawnych|

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

 Iwona Mielczarek i.mielczarek@ujd.edu.pl

Z-ca Dyrektora

Sekretariat

 Marzena Szmigiel m.szmigiel@ujd.edu.pl

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

 Kierownik Aneta Marczak  kustosz a.marczak@ujd.edu.pl
 Jolanta Romańska  starszy bibliotekarz j.romanska@ujd.edu.pl
 Agata Bożek, kustosz a.bozek@ujd.edu.pl
 Magdalena Swoboda, bibliotekarz m.swoboda@ujd.edu.pl

Oddział Informacji Naukowej i Bibliografii

 Kierownik Agnieszka Jońska kustosz a.jonska@ujd.edu.pl
 Małgorzata Łęgowik  kustosz m.legowik@ujd.edu.pl
 Barbara Marchewka bibliotekarz b.marchewka@ujd.edu.pl
 Joanna Bochaczek-Trąbska  kustosz j.bochaczek-trabska@ujd.edu.pl

Oddział Magazynów i Konserwacji Zbiorów

 Kierownik  Monika Ginał  kustosz  m.ginal@ujd.edu.pl
 Małgorzata Dąbrowska-Lang, pomocnik bibliotekarza m.dabrowska-lang@ujd.edu.pl
 Marzena Bulska, młodszy bibliotekarz m.bulska@ujd.edu.pl

Oddział Opracowania Zbiorów

 Kierownik Renata Łęgowik  kustosz r.legowik@ujd.edu.pl
 Iwona Cichoń, kustosz i.cichon@ujd.edu.pl
 Agnieszka Nowakowska  kustosz  a.nowakowska@ujd.edu.pl

Oddział Udostępniania Zbiorów

 Kierownik Anna Kłopot  kustosz a.klopot@ujd.edu.pl
 Waldemar Chamala, młodszy bibliotekarzw.chamala@ujd.edu.pl
 Agnieszka Kowalska, kustosz a.kowalska@ujd.edu.pl
 Jolanta Michalak, bibliotekarz j.michalak@ujd.edu.pl
 Nina Popenda, bibliotekarz n.popenda@ujd.edu.pl
 Małgorzata Wróbel, magazynier biblioteczny m.wrobel@ujd.edu.pl

Samodzielne Stanowisko d/s Bibliotek Sieci

 Lena Kamińska-Mazur  kustosz l.kaminska-mazur@ujd.edu.pl

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

 Anna Kłopot    wypozyczalniamb@ujd.edu.pl

Biblioteka Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

 Sylwia Miszczak, kustosz s.miszczak@ujd.edu.pl
 Magdalena Pompka, kustosz m.pompka@ujd.edu.pl
 Anna Mrowiec, bibliotekarz a.mrowiec@ujd.edu.pl

Biblioteka Sztuk Muzycznych

 Lidia Wacyk, bibliotekarz l.wacyk@ujd.edu.pl

Biblioteka Nauk Prawnych

 Lidia Wacyk, bibliotekarz l.wacyk@ujd.edu.pl
© 1995-2019 Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie