BAZY on-line dostępne w sieci komputerowej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.


Dostęp do źródeł elektronicznych spoza sieci uczelnianej. Szczegółowe informacje na Zdalny dostęp


ACS
informacje o bazie ico
http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#acs
wejście do bazyico http://pubs.acs.org/action/showPublications?display=journals


AIP
informacje o bazie ico http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#aip
wejście do bazy AIP icohttp://scitation.aip.org/


ANATOMY.TV
informacje o bazie ico https://www.anatomy.tv/welcomer

                                                   https://marketing.tetondata.com/primal_jdu

                                                   Primal Pictures 3D Atlas

                                                   Przewodnik po Anatomy.tv - Primal Picture 3D
wejście do bazyicohttps://anatomy.tv


APS
informacje o bazie ico http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#aps
wejście do bazy APSico http://journals.aps.org/


CHEMICAL ABSTRACTS
informacje o bazie ico http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#cas
informacje dotyczące rejestracji ico http://bu.ujd.edu.pl/pliki/SciFinder_rejestracja.pdf
rejestracja nowych użytkowników
wejście do bazyico http://scifindern.cas.org/


E-LIBRARY
informacje o bazie ico https://www.elibrary.com.pl/staticcms/aboutus
wejście do bazyicohttps://www.elibrary.com.pl


EBSCO
informacje o bazie ico http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#ebsco

Film https://www.youtube.com/watch?v=GshZ3iRbspQ

Opisy poszczególnych baz https://www.ebsco.com/pl-pl/blogs/ebscopost/pakiet-podstawowy-ebsco-opis-baz
wejście do bazy EBSCOicohttp://search.ebscohost.com/
icoZasoby EBSCO

Academic Search Ultimate

Agricola

AHFS Consumer Medication Information

APA PsycArticles

Business Source Ultimate

eBook Collection (EBSCOhost)

ERIC

European Views of the Americas: 1493 to 1750

GreenFILE

Health Source - Consumer Edition

Health Source: Nursing/Academic Edition

Library, Information Science & Technology Abstracts

MasterFILE Premier

MasterFILE Reference eBook Collection

MEDLINE

Newspaper Source

OpenDissertations

Regional Business News

Teacher Reference Center


ELSEVIER
informacje o bazie ico http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier
wejście do bazy icohttp://www.sciencedirect.com/
Wyszukiwarka czasopism dostępnych w ramach licencji krajowych icohttps://wbn.icm.edu.pl/e-czasopisma/
Przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka książek dostępnych w ramach licencji krajowych icohttps://wbn.icm.edu.pl/e-ksiazki/


NATURE
informacja o czasopismie ico http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#nature_science
wejście do bazy ico http://www.nature.com/nature/index.html


SCIENCE
informacja o czasopismie ico http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#nature_science
wejście do bazy ico http://www.sciencemag.org/magazine


SCOPUS
informacje o bazie icohttp://wbn.icm.edu.pl/licencje/#scopus
wejście do bazy ico http://www.scopus.com/

SciVal - dodatek do Scopusaicohttps://www.scival.com/


SPRINGER
informacje o bazie ico http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer
wejście do bazy ico http://link.springer.com/
Wyszukiwarka czasopism dostępnych w ramach licencji krajowych icohttps://wbn.icm.edu.pl/e-czasopisma/
Przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka książek dostępnych w ramach licencji krajowych icohttps://wbn.icm.edu.pl/e-ksiazki/


WEB OF SCIENCE
informacje o bazie ico http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#wos
wejście do bazy ico https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search

InCites - dodatek do Web of Scienceico https://incites.clarivate.com/


WILEY
informacje o bazie ico http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#wiley
wejście do bazy ico http://onlinelibrary.wiley.com/
Wyszukiwarka czasopism dostępnych w ramach licencji krajowych icohttps://wbn.icm.edu.pl/e-czasopisma/
Przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka książek dostępnych w ramach licencji krajowych icohttps://wbn.icm.edu.pl/e-ksiazki/


ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY - wydawca informacji z nauk chemicznych. Dostęp do czasopism i baz abstraktowych. Bazę stanowią teksty z czasopism naukowych z zakres nauk chemicznych, farmacji, medycyny, biotechnologii, bioinzynierii, fizyki, elektroniki, genetyki, ekologii, metaboliki, fizyki chemicznej, chemii biofizycznej.
wejście do bazy ico http://www.rsc.org/


IBUK Libra to czytelnia online podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Ksiegozbiór jest dostępny bez logowania się z wszystkich komputerów w sieci uczelnianej. Pracownicy i studenci UJD mogą uzyskać dostęp do IBUK LIBRA z komputerów domowych dzięki kodom PIN. W tym celu należy zgłosić się do Oddziału Informacji Naukowej i Bibliografii Biblioteki Uniwersyteckiej UJD (pok. 201) z aktywną kartą biblioteczną. Instrukcja korzystania z platformy IBUK Libra dostępna na stronie: https://libra.ibuk.pl/pomoc
wejście do bazy ico https://libra.ibuk.pl/


System Informacji Prawnej LEGALIS - baza zawiera komentarze, monografie i czasopisma Wydawnictwa C.H.Beck. W bazie LEGALIS znajduje się komplet ujednoliconych aktów prawnych od 1918 r., wzory pism i formularzy, a także orzecznictwo i literatura dotycząca aktualnych problemów prawnych.
Nieograniczony dostep jest możliwy z ramach sieci uczelnianej.
Zainteresowani dosępem do programu, mogą zalogować się poprzez ikone zaloguj "kłódka IP" po wejściu na strone https://legalis.pl .


WinISIS - baza bibliograficzna artykułów z czasopism prenumerowanych w Bibliotece Uniwersyteckiej UJD (od 1990 r.) pogrupowanych w hasła dziedzinowe. Baza WinISIS dostępna jest w Katalogach Biblioteki Uniwersyteckiej UJD.
wiecej o bazie ico

© 1995-2019 Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie