Dostęp do źródeł elektronicznych spoza sieci uczelnianej odbywa się po skonfigurowaniu przeglądarki według poniższych instrukcji.


I. Sposób logowania w systemie:
Pracownicy, studenci, doktoranci: login i hasło używane do zalogowania się w USOS.

Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub w przypadku problemów z pojedynczą bazą skorzystanie z innej zainstalowanej. Dla systemu Windows 10 polecana jest Mozilla Firefox.

II. Zasady korzystania ze źródeł elektronicznych.
Przypominamy, że licencje zabraniają archiwizowania całych numerów czasopism i książek.
Korzystanie korzystania z licencjonowanych baz danych i czasopism oznacza zaakceptowanie poniższych punktów:
1. Zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi użytkownikom zezwala się na:
- przeszukiwanie i przeglądanie czasopism objętych licencją;
- drukowanie oraz kopiowanie na własne komputery uzyskanych z przeszukiwań artykułów lub fragmentów tekstu wyłącznie do celów dydaktycznych, naukowych i naukowo-badawczych.
2. Nie zezwala się na:
- drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism;
- wykorzystywania materiałów do systematycznego kopiowania, redystrybucji, odsprzedaży lub wtórnego licencjonowania, w tym także do odpłatnych lub nieodpłatnych usług.
3. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej.
Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad spowoduje zablokowanie dostępu do licencjonowanych baz danych i czasopism.

III. Instrukcje konfiguracji przeglądarek internetowych:

1. Instrukcja konfiguracji przeglądarek internetowych dla pracowników
2. Instrukcja konfiguracji przeglądarek internetowych dla studentów i doktorantów

© 1995-2019 Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie