Repozytoria Danych Badawczych

W ramach projektu "Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych", powstały trzy repozytoria - Macromolecular Xtallography Raw Data Repository i Repozytorium Danych Społecznych oraz Repozytorium Otwartych Danych.

Repozytorium Danych Społecznych (RDS) oraz Macromolecular Xtallography Raw Data Repository (MX-RDR), mają charakter dziedzinowy, natomiast nowa odsłona prowadzonego przez ICM UW Repozytorium Otwartych Danych (RepOD) to repozytorium ogólnego przeznaczenia, które pozwala na udostępnianie danych ze wszystkich dziedzin nauki. Wszystkie repozytoria funkcjonują w oparciu o otwarte oprogramowanie Dataverse.

Korzystanie z repozytoriów jest bezpłatne i umożliwia udostępnienie danych badawczych zgodnie ze światowymi standardami, między innymi zasadami FAIR. Zbiory danych deponowane w repozytoriach otrzymują trwałe identyfikatory DOI, które ułatwiają wyszukiwanie i identyfikację danych, a także powiązanie ich z publikacjami oraz prawidłowe zacytowanie. W repozytoriach umieszczać można zbiory danych o dowolnej wielkości. Deponujący mogą ponadto przypisać zestawom danych jedną z wolnych licencji, umożliwiając tym samym ich szerokie ponowne wykorzystanie.

Z danych udostępnionych w repozytoriach mogą korzystać wszyscy, zgodnie z warunkami określonymi w przyjętej licencji. Udostępnianie danych stanowi ważny element otwartej komunikacji naukowej - umożliwia szybkie dzielenie się wynikami badań, ułatwia weryfikację ustaleń zawartych w publikacjach, zwiększa oddziaływanie badań i ułatwia promocję dorobku naukowego. Dane badawcze mogą być ponownie wykorzystywane także przez osoby i instytucje spoza środowiska naukowego, w tym przedsiębiorców. Udostępnianie danych w repozytoriach jest jednym z najważniejszych elementów realizacji planów zarządzania danymi, wymaganych przez instytucje finansujące badania w Europie (Komisja Europejska) i w Polsce (Narodowe Centrum Nauki).

Więcej informacji znaleźć można na stronie projektu https://drodb.icm.edu.pl/

Materiały o danych badawczych http://pon.edu.pl/dane-materialy


Repozytorium Danych Społecznych (RDS)


Macromolecular Xtallography Raw Data Repository (MX-RDR)


Repozytorium Otwartych Danych (RepOD)


© 1995-2019 Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie