Projekt realizowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - moduł "Wsparcie dla Bibliotek Naukowych."

Nazwa zadania: Retrokonwersja muzykaliów i wybranych czasopism z nauk humanistycznych i społecznych.

Okres realizacji: 1 grudnia 2021 r. - 31 maja 2022 r.

Wykonawca zadania: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - Biblioteka Uniwersytecka
Wartość dofinansowania z MEiN: 63 896,58 zł
Wartość zadania: 70 996,58 zł
Zadanie realizowane w ramach umowy nr SONB/SP/515312/2021

Opis zadania:

Celem projektu jest rozszerzenie dostępności do informacji katalogowej online czasopism Biblioteki Uniwersyteckiej oraz dokumentów muzycznych i dźwiękowych zgromadzonych w Bibliotece Sztuk Muzycznych.
W ramach realizacji zadania w systemie bibliotecznym Koha wprowadzonych zostanie 12744 jednostek inwentarzowych zbiorów oraz 1754 rekordy bibliograficzne.
Uzyskana w ten sposób informacja na temat zasobów udostępniona w katalogu lokalnym online (https://www.katalog.bu.ujd.edu.pl), a także z poziomu wyszukiwarki KaRo (https://karo.umk.pl/Karo/), stanowić będzie istotne wsparcie działalności dydaktycznej i naukowej.


© 1995-2019 Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie