ARIANTA
Baz polskich naukowych i fachowych czasopism dostępnych w formie elektronicznej. Zawiera m.in. dane bibliograficzne, informacje o dostępności i linki do pełnych tekstów.
wejście do bazy icohttp://www.arianta.pl/


BAZA „Pedagog”
Bibliograficzna baza danych opracowywana przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Opolskiego. Gromadzi rekordy z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz dyscyplin pokrewnych. Baza jest aktualizowana na bieżąco.
wejście do bazyico https://aleph.uni.opole.pl/F?func=find-b-0&local_base=uop03


BazEkon
Baza bibliograficzno-pełnotekstowa z nauk ekonomicznych i pokrewnych tworzona przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i udostępniana przez ICM.
wejście do bazyicohttp://bazekon.icm.edu.pl/


BAZHUM - BIBLIOGRAFICZNA BAZA CZASOPISM
Baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Baza gromadzi metadane bibliograficzne: rejestruje całą zawartość czasopism — od pierwszych numerów do bieżących. Tworzona przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.
wejście do bazyicohttp://bazhum.pl/


BAZHUM - PEŁNOTEKSTOWA BAZA CZASOPISM
Pełnotekstowa baza polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Baza rejestruje całą zawartość czasopism — od pierwszych numerów do bieżących. Tworzona przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.
wejście do bazy icohttp://bazhum.muzhp.pl/


BazTech
Bibliograficzno–pełnotekstowa baza danych polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska tworzona przez konsorcjum bibliotek i udostępniana przez ICM.
wejście do bazy icohttps://baztech.icm.edu.pl/


BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ
Wykaz baz dostępnych ze strony Biblioteki Narodowej w Warszawie.
wejście do bazy icohttps://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa

wejście do bazy icohttps://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografie-specjalne


BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ W INTERNECIE
Prezentuje znaczące utwory literatury polskiej wolne od praw autorskich w dniu 1 września 1999 roku, dostępna bez ograniczeń dla wszystkich użytkowników Internetu dla celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.
wejście do bazy icohttp://literat.ug.edu.pl/


BIBLIOTEKA NAUKI
Platforma udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi.
wejście do bazy icohttp://bibliotekanauki.pl/


BIBLIOTEKA NAUKI CENTRUM OTWARTEJ NAUKI
Umożliwia dostęp do największych w Polsce zbiorów cyfrowych zasobów naukowych: Wirtualnej Biblioteki Nauki, dostępnej dla wszystkich instytucji akademickich w Polsce, oraz polskich baz bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych.
wejście do bazy icohttp://bibliotekanauki.ceon.pl/


BIBLIOTEKA SEJMOWA
Baza rejestrująca katalog Główny Sejmu RP.
wejście do bazy ico http://biblioteka.sejm.gov.pl/


Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Baza oferuje dostęp do zagranicznych czasopism pełnotekstowych naukowych i popularnonaukowych z różnych dziedzin dostępnych na warunkach open access, przeszukiwalnych na poziomie artykułów.
wejście do bazyicohttps://doaj.org/


EBIB
Portal dla bibliotekarzy i czasopismo „Biuletyn EBIB”.
wejście do bazy ico http://www.ebib.pl/


ELEKTRONICZNA BAZA BIBLIOGRAFII ESTREICHERA (EBBE)
Projekt Centrum Badawczego Bibliografii Estreicherów, działającego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest to internetowa wersja Bibliografii Polskiej Estreichera. Udostępnia również zeskanowane stronice drukowanej wersji Bibliografii Polskiej.
wejście do bazy ico https://www.estreicher.uj.edu.pl/home/


EMIS
Baza zawiera elektroniczne wersje ponad 100 czasopism matematycznych, a także materiały konferencyjne, wybrane monografie i konspekty wykładów. W bazie odnaleźć można również informacje o aktualnych wydarzeniach w europejskim środowisku matematycznym.
wejście do bazy ico http://emis.icm.edu.pl/


FREE MEDICAL JOURNAL
Zawiera bezpłatne czasopisma medyczne.
wejście do bazy ico http://www.freemedicaljournals.com/


INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY (iPSB)
Internetowa wersja Polskiego Słownika Biograficznego wydawanego w Krakowie od roku 1935. Oprócz biogramów z PSB w serwisie znajdują się też materiały multimedialne pokazujące realia epoki, kontekst historyczny i kulturowy dotyczący danej postaci.
wejście do bazy ico http://www.ipsb.nina.gov.pl/


INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH
Baza zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.
wejście do bazy ico http://isap.sejm.gov.pl/


MEDtube
Baza filmów medycznych, oferująca darmowy dostęp do ponad 10 000 filmów ze wszystkich specjalności lekarskich, stomatologicznych i dotyczących zdrowia publicznego. Wszystkie filmy dostępne są bezpłatnie i bez ograniczeń po zarejestrowaniu się. Portal funkcjonuje w dwóch wersjach językowych: polskiej: MEDtube.pl i angielskiej: MEDtube.net
wejście do bazy ico https://medtube.pl/

wejście do bazy ico https://medtube.net/


PLATFORMA OTWARTEJ NAUKI
Zasoby udostępniane w serwisach Platformy Otwartej Nauki to polskie czasopisma naukowe (Biblioteka Nauki), książki naukowe (Otwórz Książkę) oraz różnego rodzaju prace naukowe – przede wszystkim artykuły – deponowane przez ich autorów (Repozytorium CeON).
wejście do bazy ico http://pon.edu.pl/


POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA
Zgromadzone w bazie zapisy bibliograficzne wraz z adnotacjami obejmują lata 1988-2003. W bibliografii znajdują się opisy bibliograficzne prac z zakresu teorii i historii literatury, krytyki literackiej, teatralnej i filmowej, literatury współczesnej i życia literackiego; polskie teksty literackie i paraliterackie oraz ich przekłady, teksty literackie obce w przekładzie na język polski. PBL rejestruje także inne formy recepcji literatury, takie jak: spektakle teatralne, słuchowiska radiowe, teatry telewizji, a także roczną produkcję polskich filmów fabularnych.
wejście do bazy ico http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/


Polska Platforma Medyczna
Portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym, udostępnienia zasoby nauki 7 polskich uczelni medycznych.
wejście do bazy ico https://ppm.edu.pl/index.seam


POLSKIE NORMY
Zawiera wykaz Polskich Norm.
wejście do bazy ico https://www.pkn.pl/


PubMed
Repozytorium z zakresu nauk medycznych i zdrowia, zawiera nie tylko dane bibliograficzne z Medline, ale i innych źródeł pokrewnych. Niektóre opisy odsyłają do pełnych tekstów artykułów.
wejście do bazy ico https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/


REPOZYTORIUM CENTRUM OTWARTEJ NAUKI
W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty.
wejście do bazy ico https://depot.ceon.pl/


WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI
Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych.
wejście do bazy ico https://wbn.icm.edu.pl/


WOLNE LEKTURY
Biblioteka internetowa, której zasoby dostępne są całkowicie za darmo. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami, motywami i udostępnione w kilku formatach. W bibliotece znajduje się również kilkaset audiobooków.
wejście do bazy ico https://wolnelektury.pl/© 1995-2019 Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie