Narzędzia bibliometryczne

H-index

INDEKS HIRSCHA (h-index, indeks h) to współczynnik h dla danego autora. Jest to liczba publikacji cytowanych co najmniej h razy.

Gdzie sprawdzić?

Impact factor dla czasopism

Impact factor ("czynnik wpływu") wyznaczany jest co roku dla tytułu czasopisma
Impact factor jest ustalany według wzoru: IF= B/C
B - to łączna lista cytowań w danym roku kalendarzowym, wszystkich publikacji, które ukazały się w danym czasopiśmie w ciągu ostatnich dwóch lat, odejmując od tej liczby autocytowania - czyli cytowania publikacji autora w jego publikacjach.
C - to liczba wszystkich publikacji, które ukazały się w danym czasopiśmie, w ciągu ostatnich dwóch lat.

Gdzie sprawdzić?

Lista czasopism punktowanych MNiSW
https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-czasopism-naukowych-zawierajacy-historie-czasopisma-z-publikowanych-wykazow-za-lata-2013-2016


ERIHPLUS - European Reference Index for the Humanities

Lista ERIH (The European Reference Index for the Humanities) zawiera recenzowane czasopisma naukowe z dziedzin humanistycznych i społecznych.

Gdzie sprawdzić?

Index Copernicus

Index Copernicus jest wskaźnikiem oceny jakości czasopism naukowych z nauk biologicznych i medycznych.

Gdzie sprawdzić?

© 1995-2019 Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie